NLT Indre Nordmøre

TIMELISTER

Frist for å innlevering av timelister til NLT Indre Nordmøre er den 5 . i hver måned. 

Lønningsdato er normalt den 10. og senest den 12. i hver måned.   

Husk underskrift til gårdbrukeren og avløseren.

Er avløseren ny må vi ha personnummer og kontonummer.

Skal avløseren bruke frikort må dette bestilles av den enkelte på Altinn FØRSTE ÅRET.

Feriepengene blir utbetalt i juni.

TIMELISTER FINN DU HER