Timelister

TIMELISTER

FRIST FOR INNLEVERING AV TIMELISTE TIL NLT INDRE NORDMØRE

ER DEN  5. I HVER MÅNED.

LØNNINGSDATO ER SENEST DEN 12. I HVER MÅNAD.   HUSK UNDERSKRIFTA TIL GÅRDBRUKER OG AVLØYSER.

Er avløseren ny må vi ha personnummer og kontonummer.

Har en frikort må dette bestilles av den enkelte på Altinn FØRSTE ÅRET.

FERIEPENGENE BLIR UTBETALT I JUNI.

TIMELISTER FINN DU HER