NLT Indre Nordmøre

Styret i Indre Nordmøre Landbrukstenester

Ola Bjørnås, Rindal, styreleder
Olav Halle, Surnadal, styremedlem
Einar Nelvin Botten, Heim, styremedlem
Guro Aarnes, Surnadal, styremedlem
Ann Kristin Engset, ansattes representant
1.vara: Magne Sollid, Surnadal
2.vara: Terje Hestnes, Heim