NLT Indre Nordmøre

Reservestyrke for husdyravløysing

Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløysing dersom behovet for ekstramannskap oppstår i samband med korona-pandemien.

Ordninga fungerer slik:
Dersom du har relevant bakgrunn/praksis innafor landbruk med husdyr, oppfordrer vi deg om å melde fra til dine lokale landbrukstenester om at du er tilgjengelig for oppdrag som avløyser for syke bønder.

Personer med faglig bakgrunn fra landbruksskole, personer med tidligere erfaring som avløyser eller som bonde, elever og andre som er permitterte fra videregående skole/høgskole eller fra ordinær jobb og som har relevant bakgrunn er sjølvsagt svært aktuelle.
Matproduksjon er ei samfunnskritisk funksjon. Ved å ta på seg avløysing er du med på å sikre at vi alle kjem ut av korona-situasjonen på best mulig vis.

Vi oppfordrer om at du ringer eller sender e-post/SMS til:

For kommunene Surnadal og Heim (Halsa) og Rindal(Trøndelag):
Indre Nordmøre Landbrukstenester
Landbrukshuset
6650 SURNADAL
Tlf: 970 43 128
E-post: indre.nordmore@n-lt.no

For kommunene Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Giske og Sula:
Storfjord Landbrukstenester SA
Pb 132, 6211 VALLDAL
Tlf. 909 76 354
E-post: morten.feiring@n-lt.no

For Søre Sunnmøre (eks. Vanylven), Romsdal og Nordmøre (eks. Halsa og Surnadal):
Landbruk Nordvest SA
Fannestrandvegen 63
6415 Molde
Tel. 46424400
E-post: nordvest@nlr.no

For Vanylven:
Vanylven Landbrukstenester
Syvdefjordvegen 504
6140 SYVDE
Tlf: 940 35 906
E-post: anita@vrl.no