NLT Indre Nordmøre

 

NLT Indre Nordmøre  er et avløyserlag for Surnadal, Rindal og Heim (gamle Halsa.) 

Telefon: 970 43 128

Vi har kontor i 2. etasje på Landbrukshuset i Surnadal.

 

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

Landbruksvikarer

Odd Bergheim er ansatt som landbruksvikar i Surnadal i 100% stilling. Rolf Reiten er ansatt som landbruksvikar i Halsa i 50% stilling. Sivert Landsem Kattem er ansatt som landbruksvikar i 50% stilling  

Lars Jakob Løset årets avløysar 2013

Lars Jakob fra Rindal vart kåra til årets avløysar i Møre og Romsdal 2013. Prisen vart utdelt på festmiddagen til Høstsamlinga for Norske Landbrukstenestser på Rica Hell Hotell 23. oktober. Det var gardbrukarane Steinar...

Arbeidstøy

Vi selger ARBEIDSKLÆR produsert av Livold AS Kontakt oss for mer informajon og bestilling. Surnadal: 71 66 07 00 Røkterdress Røkterbukse Arbeidsbukse Vi har også jakker, barnestørrelser mm. 

Kontant betaling

Nye regler i forbindelse med forskuttering av lønn til avløsere. Fra 1. januar 2011 har er det en grense på 10.000,- som kan forskuttere