NLT Indre Nordmøre

NLT – NORSKE LANDBRUKSTENESTER.

 

Norske Landbrukstenester (NLT) ble startet i 1991.  Det er en selvfinansiert medlemsorganisasjon for avløyserlaga og landbrukstenestene i Norge. NLT sin hovedoppgave er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tjenester av høy kvalitet. Først og fremst for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft.

NLT -arbeider for:

 • Bedre samarbeid og felles målsetting i landbruket. 
 • Bedre trivsel og trygghet for den enkelte bonde, og for arbeidstakerne.
 • Større effektivitet og opplæring. 
 • Bedre ressursutnytting, både faglig og økonomisk. 
 • Produktutvikling/informasjon.

Hva gjør NLT.

 • Samarbeider med faglaga, staten og andre i landbruket for å opprettholde og forbedre velferdsordningene for bonden.
 • Sørge for at hvert enkelt medlemslag er godt rusta i hverdagen. Dette gjør  NLT  ved å hjelpe medlemslaga innen:
  • Økonomi – regnskap og lønn
  • Personalbehandling
  • IKT
  • Bedriftsledelse
  • Regler og forskrifter 
  • Fusjonering og samarbeid med andre

 

 

Klikk deg inn på NLT sin hjemmeside her: