NLT Indre Nordmøre

Landbruksvikarordningen

Hvordan skal vi få en god beredskap til å fungere?

Forskriften stiller ingen krav om at bøndene skal bruke landbruksvikar ved sykdom, men likevel er det nødvendig å ha noen regler for å få ordningen til å fungere etter formålet:
Alle henvendelser angående landbruksvikar i området skal skje gjennom NLT Indre Nordmøre.

Ved sykdom må du alltid ta kontakt med lagets kontor for å høre om det er ledig landbruksvikar. Sykdom og kriser blir prioritert først.

For å opprettholde en stabil beredskap må bøndene være villige til å bruke landbruksvikaren til annen avløsning/arbeid, – for eksempel ferie og fritid, – når det ikke er sykdom.

Bestill landbruksvikaren så tidlig som råd.

Det er ikke krav om medlemskap i avløserlaget for å bruke landbruksvikar.

Egenandel fra brukerne er:
Sykdom: Pris 1670,- pr dag. Ferie/fritid: Pris 1800,-pr.dag.