NLT Indre Nordmøre

Landbruksvikarer

Odd Bergheim er ansatt som landbruksvikar i Surnadal i 100% stilling.

Rolf Reiten er ansatt som landbruksvikar i Halsa i 50% stilling.

Sivert Landsem Kattem er ansatt som landbruksvikar i 50% stilling