NLT Indre Nordmøre

Kontant betaling

Nye regler i forbindelse med forskuttering av lønn til avløsere.

Fra 1. januar 2011 har er det en grense på 10.000,- som kan forskuttere