NLT Indre Nordmøre

Innmelding i Landbrukstenester/Avløserlaget

Som medlem i Landbrukstenesten/Avløserlaget får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstenesten/Avløserlaget organiserer og formidler alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstenesten/Avløserlaget skaffer doku­mentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Landbrukstenesten/Avløserlaget informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Laget skal være kontaktledd mellom bonde og avløser.

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjøre hverdagen din litt enklere!
(Skjema ligg sentralt hos NLT, men blir sendt til laget du vil bli medlem i)

PS! Dersom du er arbeidssøker skal du bruke dette skjema