NLT Indre Nordmøre

Innmelding i NLT Indre Nordmøre

Som medlem i NLT Indre Nordmøre får du som bonde fleire fordelar.

NLT Indre Nordmøre organisera og formidlar alle former for avløysing tilpassa den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgjevaransvar for avløysaren og utføre alt løns- og personalarbeid. Avløysaren vert automatisk forsikra. NLT Indre Nordmøre skaffar doku­mentasjon på avløysarutgiftene i samband med søknad om avløysartilskot. Vi informerer om bonden sine rettigheitar og reglane i velferdsordningane. NLT Indre Nordmøre er kontaktleddet mellom bonde og avløysar.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøkjar skal du klikka her)