Kontoret ligg på Skei i Surnadal, i andre etasje på landbrukshuset. I administrasjonen er det 1 stilling.

Laget er medlem i NORSKE LANDBRUKSTENESTER (NLT) som er en paraplyorganisasjon for «avløserlaga» i Norge. 

Som arbeidsgiver er vi medlem i NHO Mat og Drikke. Vi har våre forsikringer gjennom Norske Landbrukstenester.