AVLØYSARYRKET

Hva er en avløyser?

En avløyser tar over arbeidet på en gård slik at bondefamilien kan få ferie og fritid, eller hjelp når de er syke. Avløyseren får etter god opplæring ansvaret for det daglige stellet på gården.

Hvem kan bli avløyser?

Alle som har fylt 15 år, jenter og gutter, kan bli avløyser. Selv om du ikke har erfaring kan du bli avløyser dersom du har lyst å stella med dyr. Da må du selvsagt ha opplæring. Avløysarlaget arrangerer kurs etter behov, bonden vil og hjelpa deg med opplæring. Ellers ved tilsetting vil det bli lagt vekt på at avløyseren er pålitelig.

Er du interessert ta kontakt med NLT INDRE NORDMØRE  så skal vi hjelpa deg. Tlf.  970 43 128.

 indre.nordmore@n-lt.no