AVLØYARTILSKOT

 

AVLØYSARTILSKUDD.

 

 

 

 


Formålet med ordningen er å legge tilrette for at husdyrbrukere skal
kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp når det trengs.

 

 

 


Avløysinga skal ordnes som et arbeidsgiver og arbeidstakerforhold.

 


Alle brukere som er registrert som et enkeltmannsforetak må dokumentere utgifter for å få utbetalt avløysartilskudd. Samdrifter kan få tilskudd direkte utbetalt uten å dokumentere utgiftene.


Vilkårene for å få tilskudd ligg i regelverket for produksjonstilskuddet og blir kvart år forhandla fram i jordbruksforhandlingene.

Refusjon for avløyerutgifter blir utbetalt i februar.