NLT Indre Nordmøre

 

AVLØSERTILSKUDD.

Formålet med ordningen er å legge til rette for at husdyrbrukeren skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp når det trengs.

Avløsningen skal ordnes som et arbeidsgiver og arbeidstakerforhold.

Alle brukere som er registrert som et enkeltmannsforetak må dokumentere utgifter for å få utbetalt avløsertilskudd. 

Vilkårene for å få tilskudd ligg i regelverket for produksjonstilskuddet og blir hvert år forhandlet fram i jordbruksforhandlingene.

Refusjon for avløser utgifter blir utbetalt i februar fra staten.