Timelister

TIMELISTER

FRIST FOR INNLEVERING AV TIMELISTE TIL AVLØYSALAGET

ER DEN  5. I KVAR MÅNAD.

LØNNINGSDATO ER DA DEN 12. I KVAR MÅNAD.   HUGS UNDERSKRIFTA TIL GÅRDBRUKAR OG AVLØYSAR.

Er avløseren ny må vi ha personnummer og kontonummer.

Har en frikort må dette bestilles av den enkelte på Altinn hvert år.

FERIEPENGANE BLIR UTBETALT I JUNI.

TIMELISTER FINN DU HER