Styret

Styret i Indre Nordmøre Landbrukstenester

Endre Roaldset, Surnadal, styreleiar
Ola Bjørnås, Rindal, nestleiar
Jørn Ola Engdal, Heim, styremedlem
Oddvar Mikkelsen, Surnadal, styremedlem
Ann Kristin Engset, ansattes representant
1.vara: Terje Hestnes, Heim
2.vara: Nils Skei, Surnadal