Styret

Styret i Indre Nordmøre Landbrukstenester

Endre Roaldset, Surnadal, styreleiar
Ola Bjørnås, Rindal, nestleiar
Jørn Ola Engdal, Halsa, styremedlem
John E. Fiske, Surnadal, styremedlem
Håvard Krangnes, ansattes representant
1.vara: Terje Hestnes, Halsa
2.vara: Nils Skei, Surnadal