INFO OM AVLØYSARLAGET.

 

Kontoret ligg på Skei i Surnadal, i andre etasje på landbrukshuset. I administrasjonen er det 1,4 stilling.

Laget er medlem i NORSKE LANDBRUKSTENESTER (NLT) som er ein paraplyorganisasjon for avløysarlaga i Norge.  Forsikringa har vi gjenom dei. Som arbeidsgjevarar er vi medlem i NHO Mat og Drikke.