AVLØYSARYRKET

Kva er ein avløysar?

Ein avløysar tar over arbeidet på ein gard slik at bondefamilien kan få ferie og fritid, eller hjelp når dei er sjuke. Avløysaren får etter god opplæring ansvaret for det daglege stellet på garden.

Kven kan verta avløysar?

Alle som har fylt 15 år, jenter og gutar, kan verta avløysar. Sjølv om du ikkje har erfaring kan du verta avløysar dersom du har lyst å stella med dyr. Då må du sjølvsagt ha opplæring. Avløysarlaget arrangerer kurs etter trong, bonden vil og hjelpa deg med opplæring. Ellers ved tilsetjing vert det lagt vekt på at avløysaren er påliteleg.

Er du interessert ta kontakt med INDRE NORDMØRE LANDBRUKSTENESTER så skal vi hjelpa deg. Tlf.  970 43 128.

 indre.nordmore@n-lt.no