AVLØYARTILSKOT

 

AVLØYSARTILSKOT.

 

 

 

 


Formålet med ordninga er å legge tilrette for at husdyrbrukarar skal
kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp når det trengs.

 

 

 


Avløysinga skal ordnast som eit arbeidsgivar og arbeidstakarforhold.

 


Alle brukarar som er registrert som eit enkeltmannsforetak må dokumentere utgiftar for å få utbetalt avløysartilskot. Samdrifter kan få tilskot direkte utbetalt utan å dokumentere utgiftene.


Vilkårene for å få tilskot ligg i regelverket for produksjonstilskot og blir kvart år forhandla fram i jordbruksforhandlingane.

Refusjon for avløyarutgifter blir utbetalt i februar.